[CT-02-02-01106] - Vichten (Luxemburg) - Burgerlijke Stand (Overlijdens) | 1882 - 1892

Namen geïndexeerd op de pagina
Vertaling
In het register genoemde namen
Datums