[CT-02-02-00660] - Goesdorf (Luxemburg) - Burgerlijke Stand (Overlijdens) | 1851 - 1862

Namen geïndexeerd op de pagina
Vertaling
In het register genoemde namen
Datums