[CT-02-02-01108] - Vichten (Luxemburg) - Burgerlijke Stand (Overlijdens) | 1903 - 1912

Namen geïndexeerd op de pagina
Vertaling
In het register genoemde namen
Datums