[CT-02-02-01107] - Vichten (Luxemburg) - Burgerlijke Stand (Overlijdens) | 1893 - 1902

Namen geïndexeerd op de pagina
Vertaling
In het register genoemde namen
Datums