[CT-02-02-01102] - Vichten (Luxemburg) - Burgerlijke Stand (Overlijdens) | 1799 - 1850

Namen geïndexeerd op de pagina
Vertaling
In het register genoemde namen
Datums