[CT-02-02-01035] - Saeul (Luxemburg) - Burgerlijke Stand (Overlijdens) | 1797 - 1850

Namen geïndexeerd op de pagina
Vertaling
In het register genoemde namen
Datums