[CT-02-02-01088] - Vianden (Luxemburg) - Burgerlijke Stand (Overlijdens) | 1872 - 1881

Namen geïndexeerd op de pagina
Vertaling
In het register genoemde namen
Datums