[AN Y4712A] - Paris (Paris, Frankrijk) - Voogdijregisters | 01/10/1751 - 15/10/1751

Namen geïndexeerd op de pagina
Vertaling
In het register genoemde namen
Datums