[1 MI EC 56/10] - Crozon (Finistère, Frankrijk) - Burgerlijke Stand (Overlijdens) | 1772 - 1792

Register verwijderd.

Dit register is verwijderd.