[AN Y4456B] - Paris (Paris, Frankrijk) - Voogdijregisters | 16/06/1730 - 30/06/1730

Namen geïndexeerd op de pagina
Vertaling
In het register genoemde namen
Datums