[AN Y5139B] - Paris (Paris, Frankrijk) - Voogdijregisters | 11/03/1786 - 20/03/1786

Namen geïndexeerd op de pagina
Vertaling
In het register genoemde namen
Datums