[AN Y4016b] - Paris (Paris, Frankrijk) - Voogdijregisters | 11/1689 - 12/1689

Namen geïndexeerd op de pagina
Vertaling
In het register genoemde namen