[AN Y5094B] - Paris (Paris, Frankrijk) - Voogdijregisters | 16/06/1782 - 30/06/1782

Namen geïndexeerd op de pagina
Vertaling
In het register genoemde namen