[2E409 44] - Sedan (Ardennes, Frankrijk) - Burgerlijke Stand (Huwelijken) | 1834 - 1838

Namen geïndexeerd op de pagina
Vertaling
In het register genoemde namen
Datums