[AN Y5198B] - Paris (Paris, Frankrijk) - Voogdijregisters | 16/01/1791 - 31/01/1791

Namen geïndexeerd op de pagina
Vertaling
In het register genoemde namen
Datums