[AN Y3977A] - Paris (Paris, Frankrijk) - Voogdijregisters | 01/1676 - 03/1676

Namen geïndexeerd op de pagina
Vertaling
In het register genoemde namen
Datums