[AN Y4217/] - Paris (Paris, Frankrijk) - Voogdijregisters | 01/09/1711 - 30/09/1711

Namen geïndexeerd op de pagina
Vertaling
In het register genoemde namen
Datums