[AN P1693] - Quimper (Finistère, Frankrijk) - Register van wetten en gebruiken | 1678 - 1682

Namen geïndexeerd op de pagina
Vertaling
In het register genoemde namen
Datums