[AN Y3919B] - Paris (Paris, Frankrijk) - Voogdijregisters | 01/04/1647 - 30/06/1647

Namen geïndexeerd op de pagina
Vertaling
In het register genoemde namen
Datums