[AN Y5263] - Paris (Paris, Frankrijk) - Voogdijregisters | 1617 - 1621

Namen geïndexeerd op de pagina
Vertaling
In het register genoemde namen
Datums