[AN Y3995] - Paris (Paris, Frankrijk) - Voogdijregisters | 01/10/1682 - 31/12/1682

Namen geïndexeerd op de pagina
Vertaling
In het register genoemde namen
Datums