[New South Walles State and Archives Records] - Maitland (New South Wales, Australië) - Opnameregisters gevangenis | 01/01/1870 - 31/12/1930

Namen geïndexeerd op de pagina
Vertaling
In het register genoemde namen
Datums