[AN Y4754B] - Paris (Paris, Frankrijk) - Voogdijregisters | 16/04/1755 - 30/04/1755

Namen geïndexeerd op de pagina
Vertaling
In het register genoemde namen
Datums