Collaboratieve indexen

Geboorten - Barradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Barradeel
Dag
23
Maand
3
Jaar
1839
Voorna(a)m(en)
Lijsbeth
Naam
Radema
Geslacht
Vrouw
Voornamen vader
Sjouke
Patroniem vader
Rommerts
Naam van de vader
Radema
Voorna(a)m(en) moeder
Antje
Patroniem moeder
Sybes
Naam moeder
Boomstra
URL-document

Geboorten

Barradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1918
Online brengen : 30 jun. 2022
De gegevens zijn afkomstig uit het bestand frl_a2a_bs_g-202204.xml van https://opendata.picturae.com. Klik op URL-document voor meer info en scan van de akte op www.allefriezen.nl.
De gegevens zijn afkomstig uit het bestand frl_a2a_bs_g-202204.xml van https://opendata.picturae.com. Klik op URL-document voor meer info en scan van de akte op www.allefriezen.nl.