Collaboratieve indexen

Geboorten - Barradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Barradeel
Dag
13
Maand
2
Jaar
1846
Voorna(a)m(en)
Gerritje
Naam
Boomstra
Geslacht
Vrouw
Voornamen vader
Klaas
Patroniem vader
Sybes
Naam van de vader
Boomstra
Voorna(a)m(en) moeder
Ymkje
Patroniem moeder
Gerrits
Naam moeder
Dijkstra
Nota
Ouders woonachtig te Pietersbierum
URL-document

Geboorten

Barradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1918
Online brengen : 30 jun. 2022
De gegevens zijn afkomstig uit het bestand frl_a2a_bs_g-202204.xml van https://opendata.picturae.com. Klik op URL-document voor meer info en scan van de akte op www.allefriezen.nl.
De gegevens zijn afkomstig uit het bestand frl_a2a_bs_g-202204.xml van https://opendata.picturae.com. Klik op URL-document voor meer info en scan van de akte op www.allefriezen.nl.