Collaboratieve indexen

Geboorten - Barradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Barradeel
Dag
20
Maand
11
Jaar
1848
Voorna(a)m(en)
Elisabeth
Naam
Dijkstra
Geslacht
Vrouw
Voornamen vader
Tjeerd
Patroniem vader
Gerrits
Naam van de vader
Dijkstra
Voorna(a)m(en) moeder
Jetske
Patroniem moeder
Sybes
Naam moeder
Boomstra
Nota
Ouders woonachtig te Pietersbierum
URL-document

Geboorten

Barradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1918
Online brengen : 30 jun. 2022
De gegevens zijn afkomstig uit het bestand frl_a2a_bs_g-202204.xml van https://opendata.picturae.com. Klik op URL-document voor meer info en scan van de akte op www.allefriezen.nl.
De gegevens zijn afkomstig uit het bestand frl_a2a_bs_g-202204.xml van https://opendata.picturae.com. Klik op URL-document voor meer info en scan van de akte op www.allefriezen.nl.