Collaboratieve indexen

Geboorten - Barradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Barradeel
Dag
18
Maand
1
Jaar
1850
Voorna(a)m(en)
Marijke
Naam
Boomstra
Geslacht
Vrouw
Voornamen vader
Sije
Patroniem vader
Sybes
Naam van de vader
Boomstra
Voorna(a)m(en) moeder
Marijke
Patroniem moeder
Jans
Naam moeder
de Berry
Nota
Ouders woonachtig te Pietersbierum
URL-document

Geboorten

Barradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1918
Online brengen : 30 jun. 2022
De gegevens zijn afkomstig uit het bestand frl_a2a_bs_g-202204.xml van https://opendata.picturae.com. Klik op URL-document voor meer info en scan van de akte op www.allefriezen.nl.
De gegevens zijn afkomstig uit het bestand frl_a2a_bs_g-202204.xml van https://opendata.picturae.com. Klik op URL-document voor meer info en scan van de akte op www.allefriezen.nl.