Collaboratieve indexen

Geboorten - Barradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Barradeel
Dag
7
Maand
2
Jaar
1851
Voorna(a)m(en)
Sije
Naam
Boomstra
Geslacht
Man
Voornamen vader
Bauke
Patroniem vader
Sybes
Naam van de vader
Boomstra
Voorna(a)m(en) moeder
Aafke
Patroniem moeder
Gerrits
Naam moeder
Dijkstra
Nota
Ouders woonachtig te Wijnaldum
URL-document

Geboorten

Barradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1918
Online brengen : 30 jun. 2022
De gegevens zijn afkomstig uit het bestand frl_a2a_bs_g-202204.xml van https://opendata.picturae.com. Klik op URL-document voor meer info en scan van de akte op www.allefriezen.nl.
De gegevens zijn afkomstig uit het bestand frl_a2a_bs_g-202204.xml van https://opendata.picturae.com. Klik op URL-document voor meer info en scan van de akte op www.allefriezen.nl.