Collaboratieve indexen

Geboorten - Barradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Barradeel
Dag
18
Maand
1
Jaar
1858
Voorna(a)m(en)
Sije
Naam
Boomstra
Geslacht
Man
Voornamen vader
Hobbe
Patroniem vader
Sybes
Naam van de vader
Boomstra
Voorna(a)m(en) moeder
Aukje
Patroniem moeder
Simons
Naam moeder
Laansma
URL-document

Geboorten

Barradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1918
Online brengen : 30 jun. 2022
De gegevens zijn afkomstig uit het bestand frl_a2a_bs_g-202204.xml van https://opendata.picturae.com. Klik op URL-document voor meer info en scan van de akte op www.allefriezen.nl.
De gegevens zijn afkomstig uit het bestand frl_a2a_bs_g-202204.xml van https://opendata.picturae.com. Klik op URL-document voor meer info en scan van de akte op www.allefriezen.nl.