Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Geboorten) - Hennaarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Hennaarderadeel
Dag
14
Maand
2
Jaar
1826
Voorna(a)m(en)
Taetske
Naam
Wielinga
Geslacht
Vrouw
Voornamen vader
Bauke
Patroniem vader
Sjoerds
Naam van de vader
Wielinga
Voorna(a)m(en) moeder
Baukjen
Patroniem moeder
Andries
Naam moeder
van der Wal
URL-document

Burgerlijke Stand (Geboorten)

Hennaarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1914
Online brengen : 30 jun. 2022
De gegevens zijn afkomstig uit het bestand frl_a2a_bs_g-202204.xml van https://opendata.picturae.com. Klik op URL-document voor meer info en scan van de akte op www.allefriezen.nl.
De gegevens zijn afkomstig uit het bestand frl_a2a_bs_g-202204.xml van https://opendata.picturae.com. Klik op URL-document voor meer info en scan van de akte op www.allefriezen.nl.