Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Geboorten) - Hennaarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Hennaarderadeel
Dag
30
Maand
6
Jaar
1844
Voorna(a)m(en)
Janke
Naam
Beista
Geslacht
Vrouw
Voornamen vader
Dirk
Patroniem vader
Siebout
Naam van de vader
Beista
Voorna(a)m(en) moeder
Klara
Patroniem moeder
Dirks
Naam moeder
Sandstra
URL-document

Burgerlijke Stand (Geboorten)

Hennaarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1914
Online brengen : 30 jun. 2022
De gegevens zijn afkomstig uit het bestand frl_a2a_bs_g-202204.xml van https://opendata.picturae.com. Klik op URL-document voor meer info en scan van de akte op www.allefriezen.nl.
De gegevens zijn afkomstig uit het bestand frl_a2a_bs_g-202204.xml van https://opendata.picturae.com. Klik op URL-document voor meer info en scan van de akte op www.allefriezen.nl.