Collaboratieve indexen

Geboorten - Leeuwarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Leeuwarderadeel
Dag
9
Maand
8
Jaar
1877
Voorna(a)m(en)
Jitske
Naam
Kingma
Geslacht
Vrouw
Voornamen vader
Johannes
Patroniem vader
Jacobs
Naam van de vader
Kingma
Voorna(a)m(en) moeder
Jeltje
Patroniem moeder
Tjeerds
Naam moeder
Algra
URL-document

Geboorten

Leeuwarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1917
Online brengen : 30 jun. 2022
De gegevens zijn afkomstig uit het bestand frl_a2a_bs_g-202204.xml van https://opendata.picturae.com. Klik op URL-document voor meer info en scan van de akte op www.allefriezen.nl.
De gegevens zijn afkomstig uit het bestand frl_a2a_bs_g-202204.xml van https://opendata.picturae.com. Klik op URL-document voor meer info en scan van de akte op www.allefriezen.nl.