Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Geboorten) - Leeuwarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Leeuwarderadeel
Dag
11
Maand
3
Jaar
1835
Voorna(a)m(en)
Sybren
Naam
van Wijngaarden
Geslacht
Man
Voornamen vader
Sije
Patroniem vader
Annes
Naam van de vader
van Wijngaarden
Voorna(a)m(en) moeder
Sytske
Patroniem moeder
Sybrens
Naam moeder
Wiarda
URL-document

Burgerlijke Stand (Geboorten)

Leeuwarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1917
Online brengen : 30 jun. 2022
De gegevens zijn afkomstig uit het bestand frl_a2a_bs_g-202204.xml van https://opendata.picturae.com. Klik op URL-document voor meer info en scan van de akte op www.allefriezen.nl.
De gegevens zijn afkomstig uit het bestand frl_a2a_bs_g-202204.xml van https://opendata.picturae.com. Klik op URL-document voor meer info en scan van de akte op www.allefriezen.nl.