Collaboratieve indexen

Geboorten - Menaldumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Menaldumadeel
Dag
25
Maand
3
Jaar
1847
Voorna(a)m(en)
Sytske
Naam
Geertsma
Geslacht
Vrouw
Voornamen vader
Marten
Naam van de vader
Geertsma
Voorna(a)m(en) moeder
Pietrik
Patroniem moeder
Tjeerds
Naam moeder
Algra
URL-document

Geboorten

Menaldumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1913
Online brengen : 30 jun. 2022
De gegevens zijn afkomstig uit het bestand frl_a2a_bs_g-202204.xml van https://opendata.picturae.com. Klik op URL-document voor meer info en scan van de akte op www.allefriezen.nl.
De gegevens zijn afkomstig uit het bestand frl_a2a_bs_g-202204.xml van https://opendata.picturae.com. Klik op URL-document voor meer info en scan van de akte op www.allefriezen.nl.