Collaboratieve indexen

Geboorten - Oostdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Oostdongeradeel
Dag
13
Maand
7
Jaar
1830
Voorna(a)m(en)
Bontje
Naam
Algra
Geslacht
Vrouw
Voornamen vader
Jochum
Patroniem vader
Tjeerds
Naam van de vader
Algra
Voorna(a)m(en) moeder
Wemeltje
Patroniem moeder
Reinders
Naam moeder
Gorter
Kwota / Bron
Aktenr 103
URL-document

Geboorten

Oostdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1918
Online brengen : 30 jun. 2022
De gegevens zijn afkomstig uit het bestand frl_a2a_bs_g-202204.xml van https://opendata.picturae.com. Klik op URL-document voor meer info en scan van de akte op www.allefriezen.nl.
De gegevens zijn afkomstig uit het bestand frl_a2a_bs_g-202204.xml van https://opendata.picturae.com. Klik op URL-document voor meer info en scan van de akte op www.allefriezen.nl.