Collaboratieve indexen

Geboorten - Oostdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Oostdongeradeel
Dag
10
Maand
4
Jaar
1833
Voorna(a)m(en)
Sytske
Naam
Geertsma
Geslacht
Vrouw
Voornamen vader
Marten
Patroniem vader
Hendriks
Naam van de vader
Geertsma
Voorna(a)m(en) moeder
Pietrik
Patroniem moeder
Tjeerds
Naam moeder
Algra
Nota
Ouders woonachtig te Morra
URL-document

Geboorten

Oostdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1918
Online brengen : 30 jun. 2022
De gegevens zijn afkomstig uit het bestand frl_a2a_bs_g-202204.xml van https://opendata.picturae.com. Klik op URL-document voor meer info en scan van de akte op www.allefriezen.nl.
De gegevens zijn afkomstig uit het bestand frl_a2a_bs_g-202204.xml van https://opendata.picturae.com. Klik op URL-document voor meer info en scan van de akte op www.allefriezen.nl.