Collaboratieve indexen

Geboorten - Oostdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Oostdongeradeel
Dag
24
Maand
10
Jaar
1837
Voorna(a)m(en)
Tjeerd
Naam
Algra
Geslacht
Man
Voornamen vader
Jochum
Patroniem vader
Tjeerds
Naam van de vader
Algra
Voorna(a)m(en) moeder
Wemeltje
Patroniem moeder
Reinders
Naam moeder
Gorter
URL-document

Geboorten

Oostdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1918
Online brengen : 30 jun. 2022
De gegevens zijn afkomstig uit het bestand frl_a2a_bs_g-202204.xml van https://opendata.picturae.com. Klik op URL-document voor meer info en scan van de akte op www.allefriezen.nl.
De gegevens zijn afkomstig uit het bestand frl_a2a_bs_g-202204.xml van https://opendata.picturae.com. Klik op URL-document voor meer info en scan van de akte op www.allefriezen.nl.