Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Geboorten) - Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Westdongeradeel
Dag
13
Maand
3
Jaar
1825
Voorna(a)m(en)
Dirkje
Naam
Dikland
Geslacht
Vrouw
Voornamen vader
Klaas
Patroniem vader
Willems
Naam van de vader
Dikland
Voorna(a)m(en) moeder
Baukje
Patroniem moeder
Meinderts
Naam moeder
Visser
Nota
Ouders woonachtig te Raard
URL-document

Burgerlijke Stand (Geboorten)

Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1912
Online brengen : 30 jun. 2022
De gegevens zijn afkomstig uit het bestand frl_a2a_bs_g-202204.xml van https://opendata.picturae.com. Klik op URL-document voor meer info en scan van de akte op www.allefriezen.nl.
De gegevens zijn afkomstig uit het bestand frl_a2a_bs_g-202204.xml van https://opendata.picturae.com. Klik op URL-document voor meer info en scan van de akte op www.allefriezen.nl.