Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Geboorten) - Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Westdongeradeel
Dag
31
Maand
3
Jaar
1860
Voorna(a)m(en)
Geertje
Naam
van der Heide
Geslacht
Vrouw
Voornamen vader
Jan
Patroniem vader
Koerts
Naam van de vader
van der Heide
Voorna(a)m(en) moeder
Wytske
Patroniem moeder
Sapes
Naam moeder
van der Kooi
URL-document

Burgerlijke Stand (Geboorten)

Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1912
Online brengen : 30 jun. 2022
De gegevens zijn afkomstig uit het bestand frl_a2a_bs_g-202204.xml van https://opendata.picturae.com. Klik op URL-document voor meer info en scan van de akte op www.allefriezen.nl.
De gegevens zijn afkomstig uit het bestand frl_a2a_bs_g-202204.xml van https://opendata.picturae.com. Klik op URL-document voor meer info en scan van de akte op www.allefriezen.nl.