Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Geboorten) - Wonseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wonseradeel
Dag
27
Maand
12
Jaar
1853
Voorna(a)m(en)
Johannes
Naam
Rienstra
Geslacht
Man
Voornamen vader
Rients
Patroniem vader
Emkes
Naam van de vader
Rienstra
Voorna(a)m(en) moeder
Joukjen
Patroniem moeder
Jans
Naam moeder
Bruinsma
URL-document

Burgerlijke Stand (Geboorten)

Wonseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1912
Online brengen : 30 jun. 2022
De gegevens zijn afkomstig uit het bestand frl_a2a_bs_g-202204.xml van https://opendata.picturae.com. Klik op URL-document voor meer info en scan van de akte op www.allefriezen.nl.
De gegevens zijn afkomstig uit het bestand frl_a2a_bs_g-202204.xml van https://opendata.picturae.com. Klik op URL-document voor meer info en scan van de akte op www.allefriezen.nl.