Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Geboorten) - Wonseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wonseradeel
Dag
1
Maand
9
Jaar
1838
Voorna(a)m(en)
Auke
Naam
Rienstra
Geslacht
Man
Voornamen vader
Rients
Patroniem vader
Emkes
Naam van de vader
Rienstra
Voorna(a)m(en) moeder
Joukje
Patroniem moeder
Jans
Naam moeder
Bruinsma
URL-document

Burgerlijke Stand (Geboorten)

Wonseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1912
Online brengen : 30 jun. 2022
De gegevens zijn afkomstig uit het bestand frl_a2a_bs_g-202204.xml van https://opendata.picturae.com. Klik op URL-document voor meer info en scan van de akte op www.allefriezen.nl.
De gegevens zijn afkomstig uit het bestand frl_a2a_bs_g-202204.xml van https://opendata.picturae.com. Klik op URL-document voor meer info en scan van de akte op www.allefriezen.nl.