Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Geboorten) - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
18
Maand
1
Jaar
1852
Voorna(a)m(en)
Sytske
Naam
de Jong
Geslacht
Vrouw
Voornamen vader
Arend
Patroniem vader
Foppes
Naam van de vader
de Jong
Voorna(a)m(en) moeder
Bouwetje
Patroniem moeder
Emkes
Naam moeder
Rienstra
Kwota / Bron
Aktenr 17
URL-document

Burgerlijke Stand (Geboorten)

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1914
Online brengen : 30 jun. 2022
De gegevens zijn afkomstig uit het bestand frl_a2a_bs_g-202204.xml van https://opendata.picturae.com. Klik op URL-document voor meer info en scan van de akte op www.allefriezen.nl.
De gegevens zijn afkomstig uit het bestand frl_a2a_bs_g-202204.xml van https://opendata.picturae.com. Klik op URL-document voor meer info en scan van de akte op www.allefriezen.nl.