Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Overlijdens) - Baarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Baarderadeel
Dag
24
Maand
9
Jaar
1830
Voorna(a)m(en)
Yme
Patroniem
Sybrens
Naam
Wiarda
Geslacht
Man
Leeftijd
21
Voornamen vader
Sybren
Patroniem vader
Hyltjes
Naam van de vader
Wiarda
Voorna(a)m(en) moeder
Jeltje
Patroniem moeder
Ymes
Nota
ongehuwd
URL-document

Burgerlijke Stand (Overlijdens)

Baarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1812 - 1966
Online brengen : 8 jul. 2022
De gegevens zijn afkomstig uit het bestand frl_a2a_bs_o-202204.xml van https://opendata.picturae.com. Klik op URL-document voor meer info en scan van de akte op www.allefriezen.nl.
De gegevens zijn afkomstig uit het bestand frl_a2a_bs_o-202204.xml van https://opendata.picturae.com. Klik op URL-document voor meer info en scan van de akte op www.allefriezen.nl.