Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Overlijdens) - Menaldumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Menaldumadeel
Dag
15
Maand
12
Jaar
1857
Voorna(a)m(en)
Antje
Patroniem
Aedes
Naam
de Groot
Geslacht
Vrouw
Geboorteplaats
Baard
Leeftijd
61
Voornamen vader
Aede
Patroniem vader
Jacobs
Naam van de vader
de Groot
Voorna(a)m(en) moeder
Maaike
Patroniem moeder
Jans
Nota
overleden te Dronrijp - -in het huis nr. 68
URL-document
Voorna(a)m(en) partner
Doekele Outgers
Naam partner
Lanting

Burgerlijke Stand (Overlijdens)

Menaldumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1967
Online brengen : 8 jul. 2022
De gegevens zijn afkomstig uit het bestand frl_a2a_bs_o-202204.xml van https://opendata.picturae.com. Klik op URL-document voor meer info en scan van de akte op www.allefriezen.nl.
De gegevens zijn afkomstig uit het bestand frl_a2a_bs_o-202204.xml van https://opendata.picturae.com. Klik op URL-document voor meer info en scan van de akte op www.allefriezen.nl.