Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Overlijdens) - Wonseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wonseradeel
Dag
18
Maand
6
Jaar
1956
Voorna(a)m(en)
Pieter
Naam
Hoekstra
Geslacht
Man
Geboorteplaats
Stiens
Leeftijd
60
Voornamen vader
Geert
Naam van de vader
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder
Ruurdtje
Patroniem moeder
Jans
Naam moeder
Veenstra
Nota
overleden te Kimswerd
Kwota / Bron
Aktenr 47
URL-document
Voorna(a)m(en) partner
Pietje
Naam partner
Wassenaar

Burgerlijke Stand (Overlijdens)

Wonseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1966
Online brengen : 8 jul. 2022
De gegevens zijn afkomstig uit het bestand frl_a2a_bs_o-202204.xml van https://opendata.picturae.com. Klik op URL-document voor meer info en scan van de akte op www.allefriezen.nl.
De gegevens zijn afkomstig uit het bestand frl_a2a_bs_o-202204.xml van https://opendata.picturae.com. Klik op URL-document voor meer info en scan van de akte op www.allefriezen.nl.