Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Ængwirden, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Ængwirden
Dag
3
Maand
6
Jaar
1886
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Krijn
Naam van de echtgenoot
Rinkes
Geboorteplaats echtgenoot
Joure
Voorna(a)m(en) echtgenote
Sjoukje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Irnsum
Voornamen vader echtgenoot
Jan Jans
Naam vader echtgenoot
Rinkes
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Tettje Krijns
Naam moeder echtgenoot
Taconis
Voornamen vader echtgenote
Mindert Everts
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Tjeerdje Ynzes
Naam moeder echtgenote
Oedsma
Kwota / Bron
Aktenr 21

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Ængwirden, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1934
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Ængwirden 1811-1934
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Ængwirden 1811-1934
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)