Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Ængwirden, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Ængwirden
Dag
14
Maand
5
Jaar
1898
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Tjamme
Patroniem echtgenoot
Lammerts
Naam van de echtgenoot
de Vos
Geboorteplaats echtgenoot
Luinjeberd
Voorna(a)m(en) echtgenote
Eelkje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Roodkerk
Voornamen vader echtgenoot
Lammert Jans
Naam vader echtgenoot
de Vos
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Aaltje Willems
Naam moeder echtgenoot
Vis
Voornamen vader echtgenote
Lammert Sybes
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Foekje
Naam moeder echtgenote
Veenstra
Kwota / Bron
Aktenr 10

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Ængwirden, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1934
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Ængwirden 1811-1934
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Ængwirden 1811-1934
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)