Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Ængwirden, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Ængwirden
Dag
22
Maand
3
Jaar
1913
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Jelle
Naam van de echtgenoot
Koopmans
Geboorteplaats echtgenoot
Gersloot
Voorna(a)m(en) echtgenote
Antje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Goingarijp
Voornamen vader echtgenoot
Gerben Hendriks
Naam vader echtgenoot
Koopmans
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Willemke Jans
Naam moeder echtgenoot
Meester
Voornamen vader echtgenote
Tjeerd Ruurds
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Jitske Ales
Naam moeder echtgenote
Speerstra
Kwota / Bron
Aktenr 3

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Ængwirden, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1934
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Ængwirden 1811-1934
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Ængwirden 1811-1934
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)