Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Baarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Baarderadeel
Dag
20
Maand
8
Jaar
1846
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Jan
Patroniem echtgenoot
Emkes
Naam echtgenoot
Rienstra
Geboorteplaats echtgenoot
Ferwoude
Voorna(a)m(en) echtgenote
Hesseltje
Patroniem echtgenote
Jakobs
Naam echtgenote
Bouma
Geboorteplaats echtgenote
Blija
Voornamen vader echtgenoot
Emke Rienks
Naam vader echtgenoot
Rienstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Lykeltje Bouwes
Naam moeder echtgenoot
van Dijk
Voornaam vader echtgenote
Jacob Jans
Naam vader echtgenote
Bouma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Rinske Sybrens
Naam moeder echtgenote
Stienstra
Kwota / Bron
Aktenr 29

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Baarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1812 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Baarderadeel 1812-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Baarderadeel 1812-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)