Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Baarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Baarderadeel
Dag
10
Maand
4
Jaar
1852
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Sybrand
Patroniem echtgenoot
Sybrens
Naam echtgenoot
Wiarda
Geboorteplaats echtgenoot
Bozum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Meike
Patroniem echtgenote
Adams
Naam echtgenote
Jaarsma
Geboorteplaats echtgenote
Haskerdijken
Voornamen vader echtgenoot
Sybren Hyltjes
Naam vader echtgenoot
Wiarda
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Jeltje Yemes
Naam moeder echtgenoot
Stellingwerf
Voornaam vader echtgenote
Adam Gerrits
Naam vader echtgenote
Jaarsma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Jetske Aukes
Naam moeder echtgenote
Wiersma
Kwota / Bron
Aktenr 7

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Baarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1812 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Baarderadeel 1812-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Baarderadeel 1812-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)